Publications

Andrusevič, Andrej; Andrusevič, Natalija; Miščuk, Zorjana

Ozelenenie vostočnogo partnerstva: Regional'noe izmerenie buduščich perspektiv

Diskussionnyj dokument
Kyiv, 2022

Download publication (11 MB, PDF-File)


Andrusevych, Andriy; Andrusevych, Nataliya; Mishchuk, Zoriana

Greening the Eastern partnership: Regional dimension of the future perspectives

Discussion paper
Kyiv, 2022

Download publication (11 MB, PDF-File)


Analitika diskussii mnenija 2021

IPG - Meždunarodnaya politika i obščestvo
Kyiv, 2021

Download publication (4 MB, PDF-File)


Analitika diskussii mnenija 2020

IPG - Meždunarodnaya politika i obščestvo
Kyiv, 2021

Download publication (1,3, MB PDF-File)


Bor'ba s izmeneniem klimata i social'naja spravedlivost'

Sbornik argumentov dlja razvitija spravedlivogo i ekologičnogo obščestva
Kyiv, 2021

Download publication (7 MB, PDF-File)


Upcoming events